گاهنوشت حسن صالحی

دلم میخواهد به زبان ساده سخن بگویم

گاهنوشت حسن صالحی

دلم میخواهد به زبان ساده سخن بگویم

گاهنوشت حسن صالحی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

ردپای خدا

۲۹
مهر

هر روز برای همه ما اتفاقاتی میفته که فکر میکنیم اتفاقی هستند.

هر هفته ، هر ماه ، هر سال یکسری تغییراتی در زندگی ما ایجاد میشه که فکر میکنیم طبیعین و نسبت به اونها توجهی نداریم.

کسی با ما همراه میشود و یا همراهی از ما جدا میشود..

....


اگر خدا را ببینیم..

دیگر زرنگی کردن معنی ندارد..

دیگر غصه خوردن معنا ندارد...


چقدر زندگی زیبا میشود اگر رد پای خدا را در زندگیمان ببینیم...


  • حسن صالحی